Loading…

AKP shpall shitjen e aseteve të ndërmarrjeve përmes likuidimit

  • 26/05/2017 | 10:52

AKP shpall shitjen e aseteve të ndërmarrjeve përmes likuidimit

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) sot zyrtarisht ka shpallur shitjen e aseteve përmes likuidimit nr.33.


Lista e tenderëve për privatizim me shitje të aseteve nr. 33 përmban 92 njësi. Të gjitha këto njësi/asete do të privatizohen përmes metodës së shitjes përmes likuidimit.

Pas mbledhjes së Bordit të Drejtorëve, të mbajtur në muajin prill 2017, AKP ka njoftuar menaxhmentin e NSH-ve dhe Komunat përkatëse se këto ndërmarrje shoqërore, si dhe asetet e NSH-ve do të privatizohen dhe ka shpallur njoftimin për tender në faqen e saj të internetit www.pak-ks.org dhe në të gjitha gazetat vendore.

Afati i fundit për parakualifikim për shitjet e aseteve përmes likuidimit nr.33 do të jetë dita e mërkurë, 21 qershor 2017.

Dita për dorëzimin e ofertave do të jetë më 28 qershor 2017, nga ora 10:00 deri në orën 12:00, kurse hapja e ofertave do të bëhet po të njëjtën ditë duke filluar nga ora 12:30.

 

Më poshtë gjeni listën e Aseteve në Likuidim – 33: 

Njësia nr.01: Agrokultura Toka në Gjilan (Lot L) – ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth  20ari 26m² (2,026m²), në ZK Gjilan, në vendin e quajtur Popovica, Komuna e Gjilanit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht, prona nuk  është dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 2,000)

 

Njësia nr.02: Agrokultura Toka në Gjilan (Lot M) – ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth  17ari 63m² (1,763m²), në ZK Gjilan, tek vendi i quajtur Zabel i Sait Agës, Komuna e Gjilanit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht, prona nuk  është dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH KBI “MLADOST” Fi – 670/89, KB  Gjilan,  OP “Mladost” Fi -106 /78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi – 1865/96,

 

Njësia nr.03: Pasuria Bujqësore Toka në Bibaj (Lot B) – ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth 1ha 51ari 02m² (15,102m²), në ZK Bibaj, në afërsi të fshatit Bibaj në Komunë të Ferizajit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona nuk është dhënë me qira. (Depozita e ofertës: €  7,000)

 

Njësia nr.04: Pasuria Bujqësore Toka në Ferizaj – ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth 60ari 43m² (6,043m²), në qytetin e Ferizajit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona nuk është dhënë me qira.

(Depozita e ofertës: € 5,000)

 

Njësia nr.05: Pasuria Bujqësore Toka në Pojatë (Lot B) – ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth 1ha 76ari 25m² (17,625m²), në fshatin Pojatë, në Komunë të Ferizajit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona nuk është dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 8,000)

 

Njësia nr.06: Pasuria Bujqësore Toka në Rakaj (Lot B) – ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth 3ha 76ari 75m² (37,675m²), në fshatin Rakaj, në Komunë të Ferizajit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona nuk është dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh  Pasuria Bujqësore Ferizaj (Fi 650/89)

 

Njësia nr.07: Qëndresa Lokali 1 Kamenicë –  ofron për shitje lokalin bazuar në listën e aseteve në sipërfaqe prej 236m², kurse bazuar në matjet interne ajo është 235.33m², afër qendrës tregtare/tregut të gjelbërt në qytetin e Kamenicës. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona nuk është dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 15,000)

 

Njësia nr.08: Qëndresa Lokali 2 Kamenicë –  ofron për shitje lokalin bazuar në listën e aseteve në sipërfaqe prej 178.50m², kurse bazuar në matjet interne ajo është 164.08m², afër qendrës tregtare/tregut të gjelbërt në qytetin e Kamenicës. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona nuk është dhënë me qira.  (Depozita e ofertës: € 12,000)

 

Njësia nr. 09: Qëndresa Lokali 3 Kamenicë –  ofron për shitje lokalin bazuar në listën e aseteve në sipërfaqe prej 71.50m², kurse bazuar në matjet interne ajo është 72m², afër qendrës tregtare/tregut të gjelbërt në qytetin e Kamenicës. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona nuk është dhënë me qira.  (Depozita e ofertës: € 5,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NTP \”Morava\” Kamenica (Fi-711/89)

 

Njësia nr.10: KB Glloboçica Toka dhe Objekti – ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 62ari 90m² dhe objektit (P+1) të papërfunduar me sipërfaqe totale prej përafërsisht 373.5m². Bazuar në matjet gjeodezike interne, pjesa e përfunduar e objektit (P+1) ka sipërfaqe etazhore prej 66m² (total 132m²), ndërsa pjesa e papërfunduar (P+0) është e pa mbuluar me kulm  dhe ka sipërfaqe prej 241.5m². Prona gjendet në afërsi të fshatit Glloboçicë, komuna e Kaçanikut. Aktualisht prona nuk është e dhënë me qira.  (Depozita e ofertës: € 10,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB ”Globočica” Kačanik Fi-204/85.

 

Njësia nr.11: KB Novobërda Toka dhe Objekte – ofron për shitje tokën në sipërfaqe totale prej 1ha 16ari 45m² (11,645m²), obori prej 11,436m²   dhe objektin (P+1) me sipërfaqe totale prej 209m², në zonën kadastrale Jasenovik, komuna e Novobërdës. Aktualisht prona nuk është dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: ZZ “Novo Brdo” Novo Brdo Fi-1584/90

 

Njësia nr.12: KB Bashkimi Toka dhe Objekti në Mirash – ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 74ari 69m² (7,469m²) dhe objektin përdhesë (P+0) me sipërfaqe prej 622m². Dy anë të parcelës përshkohen nga rrugë publike të cilat hyjnë në parcelë, në njërën anë me 422m² dhe në anën tjetër me 298m². Prona gjendet në afërsi të fshatit Mirash, komuna e Ferizajit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona nuk është e dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: ZZ “Jedinstvo” Uroševac Fi-6271/92

 

Njësia nr.13: Agrokultura Toka në Gjilan (Lot E) – ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth 30ari 68m² (3,068m²), në ZK Gjilan, në afërsi të tregut të automjeteve, në Komunën e Gjilanit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht, prona nuk  është dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 3,000)

 

Njësia nr.14: Agrokultura Toka në Shillovë (Lot B) – ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth  10ari 28m² (1,028m²), në ZK Gjilan, në afërsi të fshatit Shillovë, Komuna e Gjilanit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht, prona nuk  është dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 1,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NSH KBI “MLADOST” Fi – 670/89, KB  Gjilan,  OP “Mladost” Fi -106 /78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi – 1865/96

 

Njësia nr.15: Pasuria Bujqësore Toka në Sojevë – ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth 59ari 57m² (5,957m²), në ZK Sojevë, në afërsi të fshatit Sojevë në Komunë të Ferizajit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona nuk është dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 5,000)

 

Njësia nr.17: Pasuria Bujqësore Toka në Gërlicë (Lot A)  –  ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 1ha 19ari 03m² (11,903m²). Prona  gjendet në afërsi të fshatit Gërlicë, në Komunën e Ferizajt. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona nuk është dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Poljoprivredno Dobro Uroševac (Fi 650/89)

 

Njësia nr.18: Agromorava Toka në Sllatina e Poshtme (Lot B) –  ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 3ha 69ari 31m² (36,931m²). Prona gjendet në afërsi të fshatit Sllatina e Poshtme, në komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona nuk është dhënë me qira.  (Depozita e ofertës: € 15,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava (Fi-229/89)

 

Njësia nr.19: Produkti Tokë në Baks – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 10,140m² (1ha 01ari 40m²), ZK Baksë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 5,000)

 

Njësia nr.20: Produkti Tokë në Brojë 1 – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 19,500 m² (1ha 95ari), ZK Brojë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 7,000 )

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Produkti – Skenderaj Fi -727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK reg.nr.80483651

 

Njësia nr.21: Produkti Tokë në Brojë 2 – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 48,452 m²(4ha 84ari 52m²), ZK Brojë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 10,000)

 

Njësia nr.22: Produkti Tokë në  Brojë 3 – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 21,384 m² (2ha 13ari 84m²), ZK Brojë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 6,000)

 

Njësia nr.23: Produkti Tokë në Brojë 4 – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 4,497 m² (44ari 97m²), ZK Brojë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 1,500 )

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Produkti – Skenderaj Fi -727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK reg.nr.80483651

 

Njësia nr.24: Elan Parcela 01001-0 Muhaxheri i Epërm/Studime e Epërme – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 25,058m² (2ha 50ari 58m²), ZK Muhaxheri i Epërm/Studime e Epërme, Komuna e Vushtrrisë.  (Depozita e ofertës: €  5,000)

 

Njësia nr.25: Elan Parcela në Vërnicë – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 15,885m² (1ha 58ari 85m²), ZK  Vërnicë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 7,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSHB Elan – Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629

 

Njësia nr.26: Prelluzha Parcela 00280-0 – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 19,034m² (1 ha 90 ari 34m²), ZK Prilluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 7,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Prelluzha” (Fi-904/90)

 

Njësia nr.27:  Prelluzha Parcela 00290-0 – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 5,306 m²  (53 ari 06 m²),  ZK Prilluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: €  2,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Prelluzha” (Fi-904/90)

 

Njësia nr.28: Lokali Afarist nr.2- Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 72m² i cili është pjesë etazhore e një ndërtese afariste-banesore në sheshin “Fehmi Lladrovci” në qendër të Gllogocit. Toka nuk është pjesë e shitjes. Prona aktualisht është në qiradhënie.

(Depozita e ofertës: €  10,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: AIK “Agrokosova”; OPBQ “Drenica”; “Ferma e Brojlerëve”; NShBQ “Drenica” (Fi-714/89);

Holding “Yuko”; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); “Yuko-Drenica” DD sa PO Glogovac  (Fi-3481/94, Fi-1722/96; UNMIK Reg.nr. 80151721

 

Njësia nr.29: Tokë në Vojnik- Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 31,884 m² (3ha 18ari 84m²), ZK Vojnik, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 10,000)

 

Njësia nr.30: Tokë në Klinë e Epërme 1 – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 29,470 m² (2ha 94ari 70m²), ZK Klinë e Epërme, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Produkti – Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; DD Dijamant-Produkt Fi-140/95

 

Njësia nr.31: Elan Tokë në Dubovc – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 31,272 m² (3ha 12ari 72m²), ZK Dubovc, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 15,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSHB Elan – Vushtrri ; NSH Elan, Fi-791/89 ; JSC Ratar Fi-7899/92; UNMIK Reg.nr. 80025629

 

Njësia nr.32: Ngastrat 0150-0, 0151-0 dhe 0159-0 – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 10,956 m²  (1ha 9ari 56m²), ZK Prilluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 5,000)

 

Njësia nr.33: Ngastra 0118-0- Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 4,725m² (47ari 25m²), ZK Prilluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 3,000)

 

Njësia nr.34: Ngastrat 0007-0 dhe 0014-0 – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 32,783 m² (3ha 27ari 83m²), ZK Prilluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Prelluzha” (Fi-904/90)

 

Njësia nr.35: Stacioni i Veterinës  në Soçanicë – Kjo shitje ofron  tokën dhe ndërtesën me sipërfaqe të përgjithshme prej 910m²          (762m² toka dhe 148m² ndërtesa), ZK Soçanicë, Komuna e Leposaviqit. Sipas matjeve në terren objekti ka sipërfaqe prej 164m². Kufiri i parcelës 3187-1 nuk mund të përcaktohet me saktësi për arsye se mungojnë shënimet origjinale kadastrale. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Stacioni Veterinës Leposaviq (Fi-274/77); UNMIK reg. Nr.80552734.

 

Njësia nr.36: Zyra e Jugobankës në Mitrovicë – Kjo shitje ofron objektin me sipërfaqe prej 100m² sipas listës, gjegjësisht statusit të objekteve të ndërmarrjes, si dokument i posedimit, ndërsa sipas matjeve në terren ka sipërfaqe prej 137 m². Zyra, gjegjësisht objekti, në listën e aseteve të ndërmarrjes nuk paraqitet me sipërfaqe. Objekti gjendet në Rr.”Mbretëresha Teutë” pn, në Mitrovicën Jugore, në katin përdhesë të një ndërtese disakatëshe me banim kolektiv, i ndërtuar mbi parcelën 04241-1 e cila evidentohet si pronë e Komunës së Mitrovicës. (Depozita e ofertës: € 15,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: B. Th. Jugobanka Mitrovicë Fi -49/78; Fi-2/89; Fi-730/91; Fi-4972/92; Fi-1827/95; NSH Banka Themelore “Jugobanka” UNMIK Reg nr. 34013667

 

Njësia nr.37: KB Bec Prona në Lipovec- Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe 10ari 3m² (1,003m²) si dhe dy objekte me sipërfaqe të përgjithshme 455m² sipas certifikatës pronësore (426m² sipas matjeve në terren). Objektet janë të vjetra dhe jo në gjendje të mirë. Prona ndodhet në fshatin Lipovec, Komuna Gjakovë. Aktualisht, prona është e dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 15,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB ”Bec“, Bec  (Fi. 391/90)

 

Njësia nr.38: KB Bec Toka Bujqësore në Shishmon të Bokës – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 1ha 5ari 24m² (10,524m²) në ZK Shishman i Bokës, Komuna Gjakovë. Toka ka qasje në rrugë publike. Aktualisht, prona është e dhënë me qira.  (Depozita e ofertës: € 7,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB ”Bec“, Bec  (Fi. 391/90)

 

Njësia nr. 39: KB Ponoshec Toka Bujqësore në Smolicë – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 34ari 23m² (3,423m²) në ZK Smolicë, Komuna Gjakovë. Toka ka qasje në rrugë publike. Aktualisht nuk ekziston ndonjë kontratë për shfrytëzimin e pronës.

(Depozita e ofertës: € 3,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Holding “Ponosheci” SHPK (NShB “Kooperimi” SHPK) Fi.3134/91; Holding “Ponosheci” SHPK (NPB “Prodhimtaria Bimore”) Fi.3137/91

 

Njësia nr.40: NSH Produkt Dyqani në Asllan Çeshme – Kjo shitje ofron dyqanin me sipërfaqe 78m² sipas listës së aseteve të Ndërmarrjes (69m² sipas matjeve) që gjendet në Rr. Mbreti Bardhyl – lagja Asllan Çeshme, në Pejë. Toka në të cilën ndodhet aseti NUK është pjesë e shitjes. Aktualisht, prona është e dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NShTP “Produkt”, Pejë (Fi- 659-89)

 

Njësia nr.41: NSh Deva ngastra nr.705 ZK Devë – Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe 12ari 10m² (1,210m²) në ZK Devë, Komuna Gjakovë. Në të kaluarën, prona është përdorur si deponi hiri. Aktualisht, nuk ka ndonjë kontratë për përdorim të pronës. (Depozita e ofertës:  € 500)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NMKGI \”Deva\” p.p., Gjakovë(Fi.  497/89)

 

Njësia nr.42: NPB Malishgani Ngastra nr. 247-1 në Dranashiq – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 77ari 57m² (7,757m²) në ZK Dranashiq, Komuna Klinë. Toka ka qasje në rrugë publike. Aktualisht, nuk ka ndonjë marrëveshje për përdorim të pronës.

(Depozita e ofertës: € 4,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë Fi. 256/90

 

Njësia nr.43: Dyqani i KLK në Sheshin e Republikës – pjesë e kësaj shitje është lokali afarist etazh me sipërfaqe 93m² sipas matjeve     (147m² sipas listës së aseteve) në rrugën Mbretëresha Teutë, në qendër të qytetit të Pejës. Toka NUK është pjesë e shitjes. Aktualisht, prona është e dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 30,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  Kombinati i Lëkure Këpucëve, Pejë Fi-345/89

 

Njësia nr.44: FAP Ramiz Sadiku Fabrika në Istog – Kjo shitje ofron ndërtesën e fabrikës me sipërfaqe 3,652m² sipas certifikatës pronësore (3,988m² sipas matjeve) si dhe ngastrën nr. 99/8 me sipërfaqe  4ha 8ari 83m² (40,883m²) në ZK Dubravë, Komuna Istog. Aktualisht nuk ka ndonjë marrëveshje për përdorimin e pronës, ndërsa në objekt ndodhet një pjesë e pajisjeve të ish-qiraxhiut.

(Depozita e ofertës: € 110,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  FAP Zastava “Ramiz Sadiku”, Pejë (Fi.970/91)

 

Njësia nr.45: KB Shtupel – Toka Bujqësore në Shtupel 1 – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 3ha 93ari 63m² (39,363m²) në ZK Shtupel, Komuna Klinë. Toka ka qasje në rrugë publike. Aktualisht, nuk ka ndonjë kontratë për përdorim të pronës.

(Depozita e ofertës: € 15,000)

 

Njësia nr.46: KB Shtupel – Toka Bujqësore në Shtupel 2 – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 92ari 20m² (9,220m²) në ZK Shtupel, Komuna Klinë. Toka ka qasje në rrugë publike. Në pronë gjenden tre bunarë uji. Aktualisht nuk ka ndonjë kontratë për përdorim të pronës. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:KB ”Stupel”, Shtupel, Klinë (Fi.170/91)

 

Njësia nr.47: NSH Emin Duraku – Dyqani nr. 3  afër Gjimnazit, Gjakovë – Kjo shitje ofron dyqanin në etazh (P+1) me sipërfaqe 103m² sipas matjeve (12m² përdhesa, 10m² shkallët, 81m² kati 1) që gjendet në objektin banesor në Rr. Marin Barleti, afër Gjimnazit në komunën e Gjakovës. Toka nuk është pjesë e shitjes. Aktualisht aseti është i lirë. (Depozita e ofertës: € 15,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NIBT “Emin Duraku”, p.p. Gjakovë (Fi.551/89)

 

Njësia nr.48: KB Bistrica  Ngastra  nr. 59-1 në Drenoc – kjo shitje ofron tokën në sipërfaqe 2ha 18ari 70m² (21,870m²) në ZK Drenoc, Komuna Klinë. Toka nuk ka qasje në rrugë publike. Aktualisht, nuk ka ndonjë kontratë për përdorim të pronës.

(Depozita e ofertës: € 13,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB \’\’Bistrica\’\’, Drenoc, Klinë

 

Njësia nr.49: KB Shtupel Toka Bujqësore në Kërnicë 2 – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 85ari 53m² (8,553m²) në ZK Shtupel, fshati Kërrnicë, Komuna Klinë. Toka ka qasje në rrugën publike. Aktualisht nuk ka ndonjë kontratë për përdorim të pronës.

(Depozita e ofertës: €5,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB ”Stupel”, Shtupel, Klinë (Fi.170/91)

 

Njësia nr.50: NT Koreniku Supermarketi në Banjë të Pejës – Pjesë e kësaj shitje është lokali afarist me sipërfaqe 450m² sipas listës së aseteve të NT Koreniku (399m² sipas matjeve) si dhe parcela nr.  4-109 me sipërfaqe 543m² në ZK Carrallukë e cila evidentohet në emër të Enti për Medicinë Fizikale dhe Rehabilitim \”Ilixha\”. Prona gjendet në Banjë të Pejës, Komuna Istog. Aktualisht lokali është i dhënë me qira.

(Depozita e ofertës: € 30,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NT “Koreniku”, Istog (Fi.501/89); EMFR \”Ilixha\”, Istog (Fi 292/86)

 

Njësia nr.51: Duhani Lokali Afarist Mitrovicë – Kjo shitje ofron tokën ndërtimore me sipërfaqe 214 m² dhe lokalin afarist  me sipërfaqe prej 77 m², sipas certifikatës pronësore.  Sipas matjeve në terren objekti P+1 ka sip. 112 m² ndërsa ekziston edhe nje hangar (shupë) me siperfaqe 44 m². Prona gjendet në Rr. Sutjeska në Mitrovicën Veriore. Prona aktualisht shfrytëzohet me qira. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NS \”DUHANI\” Prishtinë  Fi.629/89

 

Njësia nr.52: Llapi Shitorja nr. IV – Kjo shitje ofron  lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 40 m² i cili gjendet në rr. Ilir Konushevci, në qendër të Podujevës, përballë ndërtesës së Komunës së Podujevës. Nuk ka tokë që do t\’i bartet blerësit të ri. Lokali afarist aktualish shfrytëzohet me qira nga palët e treta. (Depozita e ofertës: € 6,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Llapi Fi-671/89

 

Njësia nr.53:  EUP ENG Lokali në Gjilan – Kjo shitje ofron  vetëm lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej 65 m², cili gjendet në Lagjen ”Iliria III”, afër ndërtesës së Zjarrfikësve në Gjilan. Nuk ka tokë që do t’i transferohet blerësit të ri. Lokali afarist i përfshirë në këtë shitje nuk shfrytëzohet.  (Depozita e ofertës: € 5,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NSH “Enti për Urbanizëm dhe Projektim”, Prishtinë; “EUP Ixhiniering”, Prishtinë Fi -624/89,

 

Njësia nr.54: Vrbas Commerce Tokë në Zonë Industriale – Kjo shitje ofron  tokën me sipërfaqe prej 6,175m² (61ari 75m²) në Zonën Industriale, në ZK Prishtinë. Nuk ka asete tjera që do t\’i transferohen blerësit të ri. Aktualisht, toka  është e pashfrytëzuar.

(Depozita e ofertës: € 20,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh\”Vrbas Commerce\” Vrbas, Aseti në Prishtinë, PIK  “Vrbas” A.D. iz Vrbasa.

 

Njësia nr.55: Gani Cavdërbasha Hapësirë Afariste në Dardani – Kjo shitje ofron  2 (dy) hapësira të ndara fizikisht me sipërfaqe të përgjithshme prej  324.67 m²  e cila  gjendet në katin përdhes të  ndërtesës  shumëkatëshe të banimit në lagjen Dardania 5/8, shumë afër statujës së “Bill Clintonit” në Prishtinë. Nuk ka tokë që do t\’i transferohet blerësit të ri. Prona aktualisht shfrytëzohet me qira.

(Depozita e ofertës: € 65,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH “Qendra Llogaritare Elektronike “Gani Cavderbasha” Fi. 899/89

 

Njësia nr.56: Tokë Bujqësore Miradi e Epërme V – përfshinë tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 32,279 m² (3ha 22ari 79m²) në Z.K. Miradi e Epërme, Fushë Kosovë.  Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga palët e panjohura për AKP-në.

(Depozita e ofertës: € 20,000)

 

Njësia nr.57: Tokë Bujqësore Miradi e Epërme VI – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej  47,955m²           (4ha 79ari 55m²) në Z.K. Miradi e Epërme, Fushë Kosovë. Nuk ka asete tjera që do t\’i transferohen blerësit të ri. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga palët e panjohura për AKP-në. (Depozita e ofertës € 30,000)

 

Njësia nr.58: Tokë Bujqësore Miradi e Epërme VII  –  Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 30,424 m²        (3ha 4ari 24m²) në zonën kadastrale Miradi e Epërme, Fushë Kosovë. Nuk ka asete tjera që do t\’i transferohen blerësit të ri. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga palët e panjohura për AKP-në. (Depozita e ofertës: € 25,000)

 

Njësia nr.59: Tokë Bujqësore Miradi e Epërme VIII – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej  44,609m² (4ha 46ari 9m²), ZK Miradi e Epërme, Fushë Kosovë.  Në disa pjesë toka shfrytëzohet nga palë të treta për kultivim të kulturave një vjeçare pa marrëveshje të qirasë me AKP-në. Qasja në ngastrat kadastrale bëhet përmes rrugëve të fshatit. (Depozita e ofertës: € 40,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Lavërtari Blegtori (Ratarstvo Stocarstvo), Miradi e Epërme; Fi- 878/89; OPPB KAI ”Agrokosova”, Prishtinë; OP KBI “Kosova Export”, Fushë Kosovë; Fi 120/85.

 

Njësia nr.60: KB Përparimi Tokë Bujqësore Miroc I – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 13,661 m², ZK Miroc, komuna Podujevë. Dy nga parcelat e tenderuara janë të evidentuara si mal i klasës së 5, ndërsa njëra nga parcelat është arë e klasës së 6-të. Prona e tenderuar aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush. (Depozita e ofertës: € 4,000)

 

Njësia nr.61: KB Përparimi Tokë Bujqësore Llaushë – Kjo shitje ofron  tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej  42,276 m² (4ha 22ari 76m²), në ZK Llaushë, komuna e Podujevës. Prona e përfshirë në këtë shitje aktualisht nuk shfrytëzohet nga palët e treta.

(Depozita e ofertës: € 10,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: OP “Sloga” Fi-100/80, KB “Përparimi” Fi-940/90.

 

Njësia nr.62: KB Flora Tokë Bujqësore Pakashticë e Epërme I – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 25,568m² (2ha 55ari 68m²), në ZK Pakashticë e Epërme, komuna e Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga persona të paidentifikuar.

(Depozita e ofertës: € 10,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  KB “Flora” Kerpimeh Fi-29/91, ZZ “Kerpimej”, UNMIK Reg.no  80119674.

 

Njësia nr.63: Rilindja Libraria nr.8 Prishtinë – Kjo shitje ofron lokalin afarist që gjendet në katin përdhesë të ndërtesës shumëkatëshe në Bregun e Diellit, prapa shkollës fillore Ismajl Qemajli, Prishtinë. Sipas kontratës së shitblerjes sipërfaqja e përgjithshme e lokalit është 62.95m². Nuk ka tokë që do t\’i transferohet blerësit të ri.  Lokali aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DD \”Zavicaj\” t.k. export-import, Fi-7470/92;  NSH \”Rilindja” Tregtar-Librar, Export-Import Fi-840/90

 

Njësia nr.64: KB Besa Tokë Bujqësore Tërrnavë I – kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 13,097m² (1ha 30ari 97m²), në ZK Tërrnavë, Podujevë. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga palë të panjohura. (Depozita e ofertës: € 5,000)

 

Njësia nr.65: KB Besa Tokë Bujqësore Tërrnavë II – kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 20,936m² (2ha 9ari 36m²), në ZK Tërrnavë, Podujevë. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga palët e panjohura për AKP-në. (Depozita e ofertës: € 8,000)

 

Njësia nr.66: KB Besa Tokë Bujqësore Tërrnavë III – Kjo shitje ofron  tokë bujqësore me sipërfaqe prej 8,338m² (83ari 38m²), në ZK Tërrnavë, Podujevë. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga palët e panjohura për AKP-në. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  KB “Besa” Lluzhan; OP “Slloga, KB ”Besa\” Lluzhan/Podujevë Fi.400/90

 

Njësia nr.67: KB Dumnica Tokë Bujqësore Dumnicë e Poshtme I – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe totale prej 2,085m²          (20ari 85m²) në ZK Dumnicë e Poshtme, Podujevë. Parcela shfrytëzohet si kullotë nga banorët lokal pa kontratë qiraje me AKP.

(Depozita e ofertës: € 1,000)

 

Njësia nr.68:  KB Dumnica Tokë Bujqësore Dumnicë e Poshtme II – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe totale prej 6,720m²        (67ari 20m²) në ZK Dumnicë e Poshtme, Podujevë. Parcela shfrytëzohet si kullotë nga banorët lokal pa kontratë qiraje me AKP.

(Depozita e ofertës: € 2,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  K.B. “Dumnica” Fi.299/83; Fi.941/90; Fi.1018/90;Fi.1183/93.

 

 

Njësia nr.69:  KB Dumnica Tokë Bujqësore Dumnicë e Poshtme III – Kjo shitje  ofron tokën bujqësore me sipërfaqe totale prej 290 m²           (2ari 90m²) në ZK Dumnicë e Poshtme, Podujevë. Parcela shfrytëzohet si kullotë nga banorët lokal pa kontratë qiraje me AKP.

(Depozita e ofertës: 1,000 €)

 

Njësia nr.70:  KB Dumnica Tokë Bujqësore Dumnicë e Poshtme IV – Kjo shitje  ofron tokën bujqësore me sipërfaqe totale prej 3,770 m²                   (37 ari 70m²) në ZK Dumnicë e Poshtme, Podujevë. Parcela shfrytëzohet si kullotë nga banorët lokal pa kontratë qiraje me AKP.

(Depozita e ofertës: 1,000 €)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  K.B. “Dumnica” Fi.299/83; Fi.941/90; Fi.1018/90;Fi.1183/93.

 

Njësia nr.71: Ratar Tokë Bujqësore Preoc I – Kjo shitje ofron  tokën bujqësore me kulturë arë e klasës së 4, me sipërfaqe të përgjithshme prej 11,102m² (1ha 11ari 2m²) në ZK Preoc, komuna e Graçanicës. Prona aktualisht është e lirë. (Depozita e ofertës: € 13,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NSH Laplje Selo (Fi. 809/89)

 

Njësia nr.72: NSH D.L.B Lavërtaria-Blegtoria – Tokë bujqësore në Korishë – 1 – ofron për shitje tokën bujqësore  me  sipërfaqe të përgjithshme prej 39,444m² (3ha 94ari 44m²), që ndodhet në ZK Korishë, Prizren. (Depozita e ofertës:  € 15,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIK \”Progres-Export\”-\”Ratarstvo\” sa P.O Dusanovo, Fi.-698/89, Fi.-7337/92.

 

Njësia nr.73: NSH D.L.B Lavërtaria-Blegtoria – Tokë bujqësore  në Korishë – 2 – ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 33,793m² (3ha 37ari 93m²), që ndodhet në ZK Korishë, Prizren. (Depozita e ofertës:  € 10,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIK \”Progres-Export\”-\”Ratarstvo\” sa P.O Dusanovo, Fi.-698/89, Fi.-7337/92.

 

Njësia nr.74: NBI Rahoveci – Prona ne Brestoc 2 – ofron për shitje tokën  me sipërfaqe të përgjithshme prej 2 ha 43 ari 25 m² (24,325m²), që ndodhet në ZK Brestoc, Komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës:  € 8,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP “Orvin”Orahovac –Fi 492/89; Fi.1764/92.

 

Njësia nr.75: NBI Rahoveci – Prona ne Çifllak 2 –  ofron për shitje   tokën  që përfshin një sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 66ari 47m² (36,647m²), në ZK Çifllak-Komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës:  € 7,000)

 

Njësia nr.76: NBI Rahoveci Prona ne Dejnë 2 – ofron për shitje  tokën në sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 39ari 54m² (23,954m²), në ZK Dejnë, komuna Rahovec. (Depozita e ofertës: € 8,000)

 

Njësia nr.77: NBI Rahoveci – Prona në Brestoc 1 – ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej 60 ari 29 m² (6,029m²), që ndodhet në ZK Brestoc, Komuna Rahovec. (Depozita e ofertës: € 1,000)

 

Njësia nr.78: NSH NBI Rahoveci Prona ne Retijë 1 – ofron tokën  me sipërfaqe të përgjithshme prej 4ha 17ari 29m² (41,729m²), në ZK Retijë, komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP “Orvin”Orahovac –Fi 492/89; Fi.1764/92.

 

Njësia nr.79: NSH Zadruga Shtërpce –Toka bujqësore Vërbeshtica 1 – ofron për shitje tokën me sipërfaqe prej 41,395m², ZK Vërbeshticë, Komuna Shtrpce. Vërejtje: Në kuadër të pronës është identifikuar  pjesa e rrugës (rreth 350m²) e cila ndërhynë në  ngastrën kadastrale 3417-0. (Depozita e ofertës: € 5,000)

 

Njësia nr.80: NSH Zadruga Shtërpce –Toka bujqësore Vërbeshtica 2 – ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithme prej 43,307m²       (4ha 33ari 7m²) në ZK Vërbeshticë, Komuna Shtrpce. (Depozita e ofertës:  € 5,000)

 

Njësia nr.81:NSH Zadruga Shtërpce –Toka bujqësore Vërbeshtica 3 – ofron për shitje pronën  me  sipërfaqe të përgjithme prej  38,903m²   (3ha  89ari 3m²), në ZK Vërbeshticë, Komuna Shtërpcë. Vërejtje: Në kuadër të pronës është identifikuar një objekt/kasolle (e ndërtuar rreth viteve të 90\’ta) me rreth  46 m², i cili është konstruksion i fortë (i ndërtuar me gurë), objekt i papërfunduar dhe vetëm e ka pllakën mbi përdhesë, ndërsa nuk ka kulm, dyerdhe dritare. Objekti është i pashfrytëzuar nga palët e treta. (Depozita e ofertës:  € 5,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce  (Fi.56/90)

 

Njësia nr.82 NBI Suhareka – Prona në Savrovë –  ofron për shitje tokën bujqësore/vreshtë  me sipërfaqe të përgjithshme prej 8,165 m²     (81ari 65m²) që ndodhet në ZK Savrovë, Komuna e Suharekës. Prona nuk është në shfrytëzim. (Depozita e ofertës:  € 2,000)

 

Njësia nr.83: NBI Suhareka – Prona në Savrovë 3 – ofron për shitje tokën bujqësore  me sipërfaqe prej  1ha 49ari (14,900m²), që ndodhet në ZK Savrovë, Komuna e Suharekës.  (Depozita e ofertës:  € 4,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  PIP “Suva Reka” Fi.232/89;  PIP “PKB Metohijavino” Fi.1765/92

 

Njësia nr.84: NB Mirusha – Prona në Astrazup  – ofron për shitje tokën bujqësore/vreshtë  në sipërfaqe të përgjithshme prej 3,042 m²     (30ari 42m²), që ndodhet në ZK Astrazub, Komuna e Malishevës. Prona  nuk është në shfrytëzim.  (Depozita e ofertës: € 1,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PP “Miruša Fi 514/89

 

Njësia nr.85: NSH D.L.B Lavërtaria-Blegtoria – Prona në Zojz 1 – Prona ofruar në tender përfshin tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 1 ha 23 ari 94 m² (12,394m²), në ZK Zojz, Komuna e Prizrenit. (Depozita e ofertës:  € 10,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

PIK \”Progres-Export\”-\”Ratarstvo\” sa P.O Dusanovo, \”Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo \” Fi.-698/89, Fi.-7337/92.

 

Njësia nr.86: NSH D.L.B Lavërtaria-Blegtoria – Prona në Zojz 2 –  Prona ofruar në tender përfshin tokën bujqësore me një sipërfaqe të përgjithshme prej 2 ha 91 ari 24 m² (29,124m²) dhe gjendet në ZK Zojz, Komuna e Prizrenit. (Depozita e ofertës:  € 20,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  PIK \”Progres-Export\”-\”Ratarstvo\” sa P.O Dusanovo, Fi.-698/89, Fi.-7337/92).

 

Njësia nr.87: NSH Vreshtaria Toka Bujqësore në Shpenadi 1 – ofron për shitje tokën bujqësore/arë në sipërfaqe të përgjithshme prej         3,307 m² (33 ari 7 m²), që ndodhet në ZK Shpenadi, KK Prizren. (Depozita e ofertës:  € 2,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: VINOGRADARSTVO\” sa p.o. u Dušanovu – Prizren – Fi.696/90;  “KOSOVOVINO” Mala Kruša P.O. Prizren – Fi. 563/92; “PKB KOSOVOVINO” D.O.O. – (Fi.1921/92)

 

Njësia nr.88: NBI Rahoveci – Prona në Hoqë të Vogël 7-  ofron për shitje tokën bujqësore/kulosë  me sipërfaqe të përgjithshme prej 26,154 m² (2ha 61ari 54m²), që ndodhet në ZK  Hoqa e Vogël, KK Rahovec. Prona është pjesërisht në shfrytëzim.

(Depozita e ofertës: € 10,000)

 

Njësia nr.89: NBI Rahoveci – Prona në Hoqë të Vogël 8 – ofron për shitje tokën bujqësore/kulosë me një sipërfaqe të përgjithshme prej    13,362 m² (1ha 33ari 62m²), që ndodhet në ZK  Hoqa e Vogël, KK Rahovec. Prona pjesërisht shfrytëzohet. (Depozita e ofertës: € 3,000)

 

Njësia nr.90: NBI Rahoveci Prona në Dobidol 1 – ofron për shitje tokën bujqësore/arë me sipërfaqe të përgjithshme prej 8,268 m² (82ari 68m²) dhe ndodhet në ZK Dobidol, Komuna e Rahovecit. Janë pjesërisht të shfrytëzuara. (Depozita e ofertës: € 4,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP “Orvin”Orahovac –Fi 492/89; Fi.1764/92

 

Njësia nr.91: NT Koritniku – Shitorja në fshatin Orqushë, Dragash – ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej 65m² me kulturë shtëpi/ ndërtesë (P+0) e cila ndodhet në fshatin Orqushë, komuna e Dragashit. Prona aktualisht është e lëshuar me qira nga AL-ja. Lëndë e shitjes janë toka dhe ndërtesa. (Depozita e ofertës: 2,000 €)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NSH “Koritnik”Dragash Fi-186/89; Fi-8189/92

 

Njësia nr.92: NSH Podrima – Shitorja nr.4 në Rahovec – përfshin lokalin afarist me një sipërfaqe të përgjithshme prej 77m² (sipas matjeve interne sipërfaqja është 78m²), që ndodhet në katin përdhesë të ndërtesës kolektive (banesa P+4), në rrugën “Hadije Spahiu” p.n, respektivisht në qendër të qytetit të Rahovecit. Toka ku ndodhet dyqani NUK është pjesë e kësaj shitje.  (Depozita e ofertës: 10,000 €)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DTP\”Podrima\” p.o./p.p Rahovec Fi-370/89;

 

 

Për më shumë informata, investitorët e interesuar duhet ta kontaktojnëAKP-në: Njësinë e Marketingut dhe Marrëdhënje me Investitorë.

 

Cilido person që beson se ka ankesë valide kundër subjekteve apo njësive të tilla (përfshirë, por jo edhe duke u kufizuar me, (i) ankesat në të cilat ata besojnë se janë pronarë të ligjshëm të cilit do subjekti aponjësie apo pjese të saj apo se janë pasardhës valid (ii) kreditorët)pavonesë duhet të paraqesin një ankesë të tillë në AKP, së bashku mesqarimet e plota dhe gjithë dokumentacionin përcjellës.

 

Në procesin e likuidimit, AKP-ja do të analizoj ankesat e paraqitura dhe dokumentet përcjellëse në mënyrë që të përcaktoj se te kush duhet tëshkojnë pagesat nga të ardhurat nga shitja në përputhje me Ligjin eZbatueshëm. Duhet të theksohet se, në përputhje me Ligjin e Zbatueshëm,ka gjasa që 20% e të ardhurave nga shitja së pari t\’i paguhen\”punëtorëve të kualifikueshëm\”, pas tyre pretenduesve për pronësi tëtokave, kreditorëve të siguruar dhe të pasiguruar dhe pastaj pronarëvetë subjekteve ku subjektet e tilla janë përcaktuar se janëtransformuar në përputhje me Ligjin e zbatueshëm dhe në mënyrëjodiskriminuese.

 

Për formularin e ankesës dhe detajet se si të paraqitet një ankesë,vizito www.pak-ks.org – \”si të paraqes ankesë\” apo merr formularin nëzyrën qendrore të AKP-së.

 

Personat të cilët besojnë se kanë të drejtë në pjesën e 20% e tëardhurave nga shitja e pagueshme për \”punëtorët ekualifikuar\”passhitjes/likuidimit (përfshirë edhe personat që hyjnëBrenda çfarëdo definicioni të Odës së Veçantë të \”punëtorëve tëkualifikuar\”apo punëtorëve si rezultat i çfarëdo definicioni të Odës sëVeçantë të \”diskriminimit\”) gjithashtu mund të gjejnë detaje të listëspërkatëse në faqen e internetit të cekur më lartë menjëherë passhitjes/likuidimit së bashku me detajet se si ata mund të paraqesinankesë për të shtuar edhe veten e tyre në listë.

 

Sipërfaqet e sakta për të gjitha Njësitë do të mund ti merrni në Memorandumin Final të Informatave

 

Informatat që janë dhënë në këtë publikim mund të kenë pasaktësi,lëshime, ose gabime tipografike për të cilat Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjëse e as nuk do tëpranojë përgjegjësi lidhur me përdorimin, vlefshmërinë, saktësinë,plotësinë ose besueshmërinë, pa marr parasysh natyrën e tyre.

Të tjera
Materialet në dispozicion në këtë faqe janë pronë e portalit Gazeta Metro. Ato janë të mbrojtura në bazë të së drejtës së autorit sipas ligjeve në fuqi. Ju mund të përdorni këtë faqe interneti, dhe materialet e kësaj faqeje, për përdorimin tuaj personal, jo-komercial, me kushtin që të mos cënoni të drejtën e autorit.

Privacy Policy
Kontakti:
Tel: +383 49 576 111
e-mail: [email protected]
[email protected]
Adresa: Rr. Tringë Smajli, Nr. 16
Prishtinë 10000
Kosovë